mač

GUDALO, PROFESIONALNO - U obliku SABLJE
GUDALO, PROFESIONALNO - U obliku SABLJE Gusle - Gusle bows
Ocena gudala, što se tiče guslanja, od 1 do 10 je: 10 Drvo: javor...
RSD8,400